PROFIL 2020-01-13T15:18:28+02:00

Profil

Vi tænker ikke kun på miljøet
– vi arbejder også for det

Vi er miljøbevidste og har licens til at svanemærke tryksager efter Nordisk Råds miljømærke »svanen«. Konkret betyder det, at vi:

  • Køber grøn energi og har vindmølleandele.
  • Arbejder målrettet på at producere tryksager med mindst mulig påvirkning af miljøet – i selve produktionen og når vi rådgiver dig.
  • Ikke blot køber det billigste papir, men holder øje med, hvor langt det transporteres og hvor meget CO2, der bruges ved produktionen af det.
  • Trykker med vegetabilske farver og undgår brug af organiske opløsningsmidler.
  • Hvert år udarbejder et miljøregnskab, der indeholder vores materiale-, kemi-, papir- og energiforbrug, så vi løbende kan holde øje med vores miljøbelastning og handle på uhensigtsmæssigheder.
 • Udelukkende bruger underleverandører med høj miljømæssig standard.

Størstedelen af vores tryksager er godkendt til Svanemærket

Hvis du vil gøre det let for dig selv at vælge papir, så vælg en af vores »huskvaliteter« – de kan altid Svanemærkes.

Kooperativ

Eks-Skolens Trykkeri er den dag i dag stadig medarbejderejet, og alle beslutninger træffes af medarbejderne i fællesskab. Alle får ligeløn, og alle er organiseret i fagforening.

Vi er desuden medlem af Kooperationen, som organiserer kooperative virksomheder samt en del af det nystartede Netværk for Kooperative Virksomheder, som flere gange årligt afholder workshops med vidensdeling om den Kooperative virksomhedsform.

Eks-Skolens Trykkeri har også beholdt den kreative energi og modet til at tænke nyt, hvilket gør vores trykkeri til et helt særligt sted.

Eksskolen-trykkeri-21

Socialøkonomisk ansvar

Eks-Skolens Trykkeri er en meget rummelig arbejdsplads og mange unge har gennem tiden fået en god uddannelse her – både fagligt men også menneskeligt.

Vi har som arbejdsplads eksisteret i rigtig mange år på helt almindelige markedsvilkår. Men vi er samtidig en anderledes virksomhed, der har dedikeret meget tid til arbejdet med alternative ledelsesformer (kollektiv ledelse), medarbejder-ejerskab (fælleseje), lærlingeuddannelser, skåne- og flexjobs og et ambitiøst miljøbeskyttelsesarbejde.

Man kan således sige, at Eks-Skolens Trykkeri har fungeret som en socialøkonomisk virksomhed, inden dette begreb blev en officiel standard.

Medarbejdere

Koordination og salg

Lis Kristensen
Lis KristensenProduktionsansvarlig
Dorthe Nørnberg
Dorthe NørnbergProduktionsassistent

Layout afdelingen

Christina Carlsen
Christina CarlsenMediegrafiker
Mads Wolff
Mads WolffMediegrafiker

Trykkeriet

Jens Kofoed
Jens KofoedTrykker

Historie

Navnet Eks-Skolen kommer af Den Eksperimenterende Kunstskole. Trykkeriet blev i 1972 dannet af en gruppe eksperimenterende kunstnere med Bjørn Nørgaard i spidsen. Trykkeriet blev fra starten organiseret som et kooperativ, hvor man skabte kunst halvdelen af tiden og trykte plakater, bøger, tidsskrifter og andre trykte materialer den anden.

Bjørn Nørgaard, Lene Adler, Erik Hagen, ... ?

Alle, der arbejdede på trykkeriet havde andel i virksomheden, og alle havde ligeløn. Hvis man ophørte med at arbejde på trykkeriet, skulle man aflevere sin medarbejder-andel. Dette system sikrede, at det altid var de medarbejdere, der arbejdede på trykkeriet, der havde ret til at tage beslutninger om drift og udvikling af trykkeriet og rammerne for det kunstneriske arbejde.

I forbindelse med Eks-Skolens Trykkeris 25 års jubilæum i 1997 besøgte Erik Hagens atter den gamle virksomhed og udtalte dengang, at han var imponeret over, at selv om de fleste af de gamle medarbejdere var skiftet ud, var ånden stadig intakt.