Profil

Vi tænker ikke kun på miljøet – vi arbejder også for det

Vi er miljøcertificerede efter ISO 14001 og har licens til at svanemærke tryksager efter Nordisk Råds miljømærke »svanen«. Konkret betyder det, at vi:

  • Køber grøn energi og har vindmølleandele.
  • Arbejder målrettet på at producere tryksager med mindst mulig påvirkning af miljøet – i selve produktionen og når vi rådgiver dig.
  • Ikke blot køber det billigste papir, men holder øje med, hvor langt det transporteres og hvor meget CO2, der bruges ved produktionen af det.
  • Trykker med vegetabilske farver og undgår brug af organiske opløsningsmidler.
  • Hvert år udarbejder et miljøregnskab, der indeholder vores materiale-, kemi-, papir- og energiforbrug, så vi løbende kan holde øje med vores miljøbelastning og handle på uhensigtsmæssigheder.
  • Udelukkende bruger underleverandører med høj miljømæssig standard.

Størstedelen af vores tryksager er godkendt til Svanemærket

Hvis du vil gøre det let for dig selv at vælge papir, så vælg en af vores »huskvaliteter« – de kan altid Svanemærkes.

Miljømanifest

Eks-Skolens Trykkeri vil arbejde på at producere tryksager med mindst mulig miljøpåvirkning, både ved at mindske vores effekt på miljøet ved selve produktionen, ved vores valg af materialer/kemikalier og ikke mindst i rådgivningen af vores kunder.

Virksomheden vil til stadighed søge at nedbringe forbruget af råstoffer, elforbrug og vandforbrug. Dette skal ske ved indførelse af renere teknologi, ved valg af de mindst farlige materialer og kemikalier og ved forbedring af vores arbejdsmetoder, således at spildet reduceres mest muligt.

Da virksomhedens miljøpåvirkning i høj grad afhænger af kundernes valg af papir, trykfarve m.m., vil vi gennem rådgivning af kunderne søge at fremme anvendelsen af de mindst miljøbelastende materialer.

Et middel til at gøre virksomhedens miljøbelastning så lille som mulig er at udbrede kendskabet blandt samtlige medarbejdere til virksomhedens påvirkning af det omgivende miljø, samt at fastlægge og indføre de mindst miljøbelastende arbejdsforskrifter i produktionen.

Eks-Skolens Trykkeri vil til enhver tid leve op til lovgivningen og myndighedernes øvrige krav til virksomheders miljøbelastning.

(vedtaget 3. marts 2001)

Miljøredegørelse

Eks-Skolens Trykkeri har som led i sin miljøpolitik udarbejdet denne miljøredegørelse. Formålet er at give kunder, leverandører, myndigheder og hvem der ellers måtte være interesserede, et indblik i trykkeriets miljøforhold.

Denne miljøredegørelse bygger på kalenderåret 2014, og omhandler de ændringer i vores miljøforhold der har været i årets løb.

Strøm

Det daglige gennemsnit ligger mere eller mindre som forventet. Trykmaskinen har forbrugt lidt mindre end normalt på grund af nedgang i arbejde.

Måleren der dækker over ”lys i trykkeri og lager” er gået op i forbrug, grundet en printer vi havde på prøve i starten af året. Denne kørte i et par måneder imens vi prøvede kræfter med print som forretningsområde.

Af nye tiltag på området, kan nævnes at vi i 2015 løbende vil udskifte belysningspærer til LED samt anskaffe mere miljø- og energivenlige hårde hvidevarer.

Papir – salg og affald

Sidste kalenderår havde vi problemer med en meget høj makulaturprocent. Denne fandt vi årsagen til, og det viste sig at problemet slet ikke var så stort.

I år er makulaturprocenten ligeledes lav og vi holder os fortsat på det niveau vi vurderer at kunne være nede på.

I 2014 skilte vi os af med den gamle trykmaskine (Miller). Firmaet Kruse hjalp os med at skille den ad og skaffe den forsvarligt ad vejen. Kruse er miljøcertificeret.

Nyt i lovgivning omkring miljø

Vi har forsøgt at indhente tilbud på service omkring nyt på miljøområdet, men det har ikke været muligt at finde et tilbud i et prisleje vi har råd til. Vi tjekker derfor stadig selv løbende på nettet.

Desuden har vi tilmeldt os nyhedsbrev hos Miljøstyrelsen på www.mst.dk.

Dokumentation

Natur-energi certifikat